דבר ההנהלה

הזיכרון הוא המקיים את האדם בארץ החיים"

הנהלת "אגד", נרתמה למפעל הנצחה אינטראקטיבי של חברינו ז"ל, באמצעותו אנו ממשיכים ללוות את המשפחות השכולות ולנצור את זיכרם של חברינו. 

אתר הנצחה זה מהווה נדבך נוסף בכינון הקשרים ההדוקים של משפחת "אגד"
ומאפשר לכולנו להכיר את המשפחות ויקיריהן ולשגר ניחומים ואהבה. 

אנו תקווה שדרך אתר הנצחה זה נצליח לשמר את דמותם ולנצור את זיכרם של חברינו שהלכו לעולמם בליבנו לעד. 

יהי זכרם ברוך!