אודות

מפעל הנצחה זה נועד לשמר את זכרם של חברי ועובדי האגודה, שאינם עימנו עוד. הוא הוקם כשירות למשפחות, לחברים, למכרים, לקרובים ולכל קהילת "אגד", על מנת להנציח את זכרם ומורשתם של יקירינו. 
להקמת האתר חברו שלושה גורמים בארגון: מח' תרבות ורווחה ארצית באגף משאבי אנוש; מח' מערכות-פתוחות בחטיבת מערכות-מידע ומיחשוב; מח' הנדסת מערכות מינהל וכח-אדם באגף תו"פ. 
מינהלת מפעל ההנצחה, בראשותו של עופר זמיר, נמצאת במח' תרבות ורווחה ארצית של "אגד", והיא אחראית על תהליכי התיעוד ועל ניהול התכנים של האתר. 
האתר מכיל מידע בעל ערך רגשי ואנושי, ולכן מתבקשת בו התנהגות הולמת. 

להלן תשובות לכמה שאלות נפוצות: 

כיצד לפרסם מידע באתר ? 
ניתן לפרסם מידע אודות מונצחי הארגון באתר באחת משתי הדרכים הבאות: 
החוג הקרוב למונצחים (משפחה, חברים וכו') מוזמן להעביר למינהלת האתר תכנים וחומרי הנצחה הכוללים: קורות-חיים, תמונות, דברים לזכר, ופרטים אישיים. לתאום של העברת תכנים לאתר - נא להתקשר למינהלת, לפי הפרטים שלמטה.
מוקירי המונצחים הגולשים לאתר (משפחה, מכרים, ידידים, חברים לעבודה וכו') מוזמנים להזין תכנים ישירות לאתר ע"י הדלקת נר-נשמה והוספת ניחום. תכנים אלו ירוכזו ע"י מינהלת האתר, וישוחררו לפירסום מעת לעת, לאחר סינון הולם.

איך ניתן לאתר מונצחים באתר ?
ניתן לאתר מונצחים באתר דרך דף "שמות" לפי פרטים אישיים, או דרך דף"סניפים" לפי אזור וסניף-אב. 

איזה מידע מופיע בדפי ההנצחה ?
מופיעים סוגי המידע הבאים:
פרטים אישיים, עם: שמות, תאריכים, מקום קבורה, ובני משפחה.
קורות חיים, כפי שהועברו למינהלת האתר מקרובי המונצח.
נרות נשמה, שהודלקו ע"י גולשים באתר. הנרות דולקים לתקופה קצובה (חודש ימים ממועד ההדלקה), ואחריה הם מוצגים כנרות שהודלקו.
תנחומים, שנכתבו ע"י גולשים באתר.
דברים לזכר, שהועברו למינהלת האתר ע"י קרובי משפחה או חברים.
תמונות, שהועברו למינהלת האתר.
במידה ואחד או יותר מסוגי המידע האלו לא פורסם - לא יוצגו תכנים בדפים המתאימים. ניתן להעביר בכל עת חומרי הנצחה ותיעוד למינהלת האתר, לפי הפרטים שבהמשך. 

כיצד ניתן להתקשר למינהלת האתר ?
ניתן להתקשר למח' תרבות ורווחה ארצית, בטלפון: 03-9145080, או דרך דואר אלקטרוני .